Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky » Právna doložka
Právna doložka

 

Pre spoločnosť Snowbox je seriózne vybavovanie objednávok a prípadnýchreklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako kladieme veľký dôraz aj na ochranu ich osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

 1. Rastislav Littva prevádzkovateľ www.snowbox.sk, so sídlom Hlavná 512, 027 32 Zuberec, IČO 37087134, DIČ 1021399082, DIČ DPH SK1021399082. (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle zákona 18/2018 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu ( účtovné doklady pre potreby finančnej správy 10 rokov ). Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Rastislav Littva prevádzkovateľ www.snowbox.sk teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Poskytovateľ prepravných služieb je Slovenská Pošta a.s. sidlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Servery na území EU )

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@snowbox.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.snowbox.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
   • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Servery na území EU )
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Copyright

Všetky materiály publikované na webovej lokalite elektronického obchoduspoločnosti Snowbox sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré súna webovej lokalite uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byťchránené ďalšími právami dotknutých osôb. Logá, názvy a označenia výrobkov,služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkamipríslušných vlastníkov.Akákoľvek časť webovej lokality spoločnosti (zvlášť popisy a zobrazeniapredávaných produktov, popis nákupu, rozdelenie kategórií a inýchparametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou asprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľaautorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť Snowbox upozorňuje, že informácie na webovej lokalite jejelektronického obchodu sú z časti preberané od tretích strán, obrázkyatexty majú len nezáväzný informačný charakter, môžu obsahovať vecné a technickénepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bezpredchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Snowbox môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojichstránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu alebo ich dostupnosť.Spoločnosť Snowbox nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame,nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informáciíz jej vlastnej alebo odkazovaných webových lokalít, a to vrátane (nievšak výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti, aďalších škôd. Elektronický obchod je prevádzkovaný tak „ako stojí a leží“, „sovšetkými nedostatkami“ a „ako je k dispozícii“. Spoločnosť Snowbox neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámeczákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré súponúkané na webovej lokalite elektronického obchodu, pokiaľ je to u takýchvýrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webovej lokalitespoločnosti Snowbox nie je možné interpretovať ako prehlásenieo vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel. Weboválokalita môže taktiež uvádzať názory tretích strán, ktoré nemožno spájaťs názormi a stanoviskami zástupcov spoločnosti Snowbox.

Používatelia pridružených účtov (zákazníci) a tretie strany môžu v rámcislužieb webovej lokality elektronického obchodu zverejňovať alebo ukladaťmateriály vrátane údajov, dokumentov, informácií, reklamy, vzájomnejkomunikácie, správ a prepojení na webové lokality tretích strán. Spoločnosť Snowbox webové lokality tretích strán nekontroluje. Ak ich zaradí na webovú lokalitu svojho elektronického obchodu, robí tak iba preto,aby svojim zákazníkom zjednodušila používanie katalógu a uľahčila rozhodovaniepri objednávaní tovarov a služieb. Začlenenie takýchto informácií aprepojení neznamená, že Snowbox schvaľuje dané webové lokality,alebo využíva služby alebo produkty tretích strán. Spoločnosť Snowbox  si vyhradzuje právo zablokovať bez predchádzajúceho upozornenia prepojenia na webové lokality tretej strany.